main_select_uZADOWOLENIE NASZYCH KLIENTÓW
JEST DLA NAS PODSTAWOWYM CELEM.   Zamierzamy utrzymać pozycję przedsiębiorstwa solidnego, gwarantującego wykonanie oferowanych przez nas usług w sposób profesjonalny, terminowo, na wysokim poziomie jakościowym, zgodnie z wymaganiami Klienta oraz obowiązującymi przepisami i normami.

   Celem naszym jest systematyczne doskonalenie i unowocześnianie metod realizacji robót, zawsze dostosowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań naszych Klientów, gwarantujących bezpieczeństwo i wygodę podczas użytkowania obsługiwanych przez nas obiektów.


Aby cele te osiągnąć zobowiązujemy się do:
 • nieustannego doskonalenia funkcjonującego w naszym przedsiębiorstwie systemu zarządzania jakością,
 • ciągłego śledzenia i stosowania w naszej działalności jak najlepszych środków chemicznych,
 • prowadzenia oceny zadowolenia Klientów i podejmowania działań na rzecz wzrostu tego zadowolenia,
 • ustanowienia i aktualizowania szczegółowych celów dotyczących jakości na wszystkich poziomach zarządzania i dla wszystkich funkcji,
 • uświadamiania pracownikom znaczenia spełnienia wymagań Klientów i wymagań przepisów oraz tworzenia warunków zaangażowania pracowników w osiąganie celów,
 • doskonalenie współpracy z dostawcami, Klientami i innymi stronami zainteresowanymi naszą działalnością,
 • systematycznego podnoszenia kwalifikacji oraz doświadczenia pracowników,
 • identyfikowania, planowania, i zarządzania procesami, ich powiązaniami oraz systematycznej oceny skuteczności procesów włącznie z procesami ciągłego doskonalenia,
 • prowadzenia działalności w sposób przyjazny dla środowiska oraz dla zdrowia i bezpieczeństwa pracy,
 • dążymy do zdobycia pozycji lidera na rynku usług porządkowych, jako firmy spełniającej i wyprzedzającej oczekiwania naszych Klientów,
 • zapewnienia dostarczenia wszystkich zasobów niezbędnych do realizacji założonych celów i zobowiązań.


WSZYSTKO CO MÓWIMY I WYKONUJEMY
TWORZY NASZĄ REPUTACJĘ.
ZAWSZE ZWRACAMY UWAGĘ NA TO,
JAK JESTEŚMY POSTRZEGANI
O firmie

Zakres usług

Dla przemysłu

Doczyszczanie

Sprzątanie biur

Usługi specjalistyczne

Odśnieżanie dachów


Pracownicy

Park maszynowy

Środki chemiczne


Polityka jakości

Ubezpieczenie

Kontakt
Copyright © 2004-2013 Usługi porządkowe Wrocław. All Rights Reserved. Polityka Plików Cookies
Design: INFORD.eu